Informacije o obradi podataka o ličnosti

La PIEL d.o.o. BEOGRAD - ZVEZDARA (PIB: 113021417, Matični broj: 21790168, Adresa: Zahumska 23b, Belgrade, Srbija) u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je La PIEL-ov prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti

La PIEL je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. La PIEL kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

La PIEL , u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovaoca podacima o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

La PIEL je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: info@lapiel.rs

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • - osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • - osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
 • - podatke vezane za korišćenje veb stranice www.lapiel.rs
 • - podatke vezane za korišćenje La PIEL veb prodavnice (webshop)
 • - ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i korištenje podataka o ličnosti

La PIEL prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude, kao i kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • - prodaja roba i usluga
 • - prodajne i marketinške aktivnosti La PIEL-a
 • - administracija ugovornog odnosa
 • - upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacije
 • - postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • - druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja La PIEL-a

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • - obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
 • - sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

La PIEL preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih organa i organa javne vlasti podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima La PIEL-a.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je La PIEL prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje La PIEL-a.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora La PIEL-u

La PIEL svim zainteresovanima obezbeđuje komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

 • - putem elektronske pošte poslate sa u sistemu La PIEL registrovane e-mail adrese na info@lapiel.rs ili
 • - putem veb-forme La PIEL sajta o i tako da je radnicima La PIEL-a omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.).
 • Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.)

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

 • - slanjem elektronske pošte na info@lapiel.rs

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti

La PIEL redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našim stranicama www.lapiel.rs .

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

 

Kolačići ("cookies") i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete skladište na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon). La PIEL koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža La PIEL veb stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi La PIEL veb stranicama određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

La PIEL na stranicama La PIEL veb prodavnica (webshop-a) koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže La PIEL plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko korisnik želi da prima obaveštenja o našoj ponudi putem elektronske pošte potrebno je da napravi prijavu na newsleter Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja i uneti adresu elektronske pošte na koju želi korisnik da prima Newsletter. U svakom trenutku korisnik može da izvrši odjavu sa našeg Newsletter-a u skladu sa uputstvima koje će dobiti elektronskim putem nakon prijave, kao i na svakom Newsletter-u. Svi registrovani korisnici La PIEL veb sajta, u svakom trenutku u svom profilu mogu da se prijave ili odjave sa Newsletter-a.

Za isporuke Newsletter-a La PIEL može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju La PIEL istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje Newsletter-a. Takođe, obezbeđujemo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newsletter-a, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen i u druge svrhe ne sme koristiti tu adresu elektronske pošte.

La PIEL neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na Newsletter deliti sa trećim stranama, osim u slučaju i pod uslovima koji su navedeni u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje La PIEL Newsletter-a, kao kupac ili korisnik, od nas može da dobije samo poruku vezanu za porudžbinu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam lično inicirao. Uz navedeno, La PIEL će na korisnikovu adresu elektronske pošte dostaviti informacije o promenama u vezi sa našim poslovanjem i odnosom sa klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

ZAŠTO ODABRATI La PIEL?

BESPLATNA DOSTAVA I POVRAT

Iskoristite besplatnu dostavu za sve porudžbine veće od 4600 RSD, kao i besplatan povrat uz garanciju od 90 dana. Ako Vam proizvod ne odgovara, možete ga vratiti, a mi Vam vraćamo novac.

PROFESIONALNOST I BEZBEDNOST

Vaša koža nam je najvažnija. Zbog toga koristimo samo najkvalitetnije skincare sastojke koji će duboko nahraniti kožu Vašeg tela i lica.

VELIKA ZAJEDNICA

Pridružite se našoj fantastičnoj zajednici koja broji na hiljade lepih i negovanih devojaka koje svakodnevno koriste La PIEL proizvode.